Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube
SK Prague United

Noční trénink

V pátek 28.9 jsme uskutečnili historicky první noční squashový trénink na Haštali. Program byl rozdělen do několika bloků, přičemž první část (rozuměj noční hodině) byla zaměřena čistě na techniku úderů. Druhou část-hodinu tvořily dynamická cvičení, kde už byly začleněny herní prvky. Poslední hodina či blok byl věnován praktické aplikaci nabitých znalostí, kdy hráči mezi sebou hráli  mini-zápasy do pěti bodů.

Atmosféra byla úžasná a nikdo by neřekl, že se ve čtyři hodiny ráno hrál na Haštali jen squash. Proto sledujte web, jelikož se podobná akce bude v krátké době opakovat znovu.